Wi-Fi i dostęp do internetu

Bezpłatny dostęp do internetu w Ustce

Punkty dostępu do bezprzewodowego internetu Wi-Fi

 
Organizacja Adres Metoda dostępu
Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 po uzyskaniu hasła w Biurze Obsługi Interesantów
Dom Kultury ul. Czerwonych Kosynierów 19 po uzyskaniu hasła w Domu Kultury
Centrum Informacji Turystycznej ul. Marynarki Polskiej 71 bez hasła
Gmina Miasto Ustka Ławka solarna na Promenadzie Nadmorskiej bez hasła, możliwość ładowania urządzeń mobilnych poprzez USB (należy dysponować własnym przewodem)

Stanowiska komputerowe z dostępem do internetu

 
Organizacja Adres Ilość stanowisk komputerowych
Centrum Informacji Turystycznej ul. Marynarki Polskiej 71 3
Biblioteka Miejska ul. Kopernika 22 8

Informacje na podstawie strony miasta www.ustka.pl. Aktualizacja - Listopad 2021 r. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.ustka.info.pl nie odpowiada.