Ważne telefony i adresy

 • Pogotowie ratunkowe (w budynku Szpitala)
  ul. Mickiewicza 13, tel. 59 814 70 09 lub tel. 999
 • Komisariat Policji
  ul. Grunwaldzka 13,
  tel. alarmowy: 112 lub 997
 • Straż Pożarna
  ul. Bohaterów Westerplatte 1
  tel. 59 814 49 66 lub tel. 998
 • Centrum Koordynacyjnego WOPR w Sopocie (Nr ratunkowy nad wodą)
  tel. 607 973 242
 • Baza Morskich Ratowników
  ul. Marynarki Polskiej 3
  tel. 59 814 45 51
 • Straż Miejska
  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
  tel. 59 814 67 61
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  tel. 59 843 17 08
 • Karetka Wodna: 597 226 082
 • Brzegowa Stacja Ratownictwa: 505 050 979

Źródło powyższych informacji - Oficjalna strona Miasta Ustka.
Ostatnia aktualizacja - listopad 2021.