Urzędy

 • Urząd Miasta Ustka
  ul. St. Wyszyńskiego 3,
  tel. 59 815 43 00, tel./fax: 59 814 43 78
  e-mail: sekretariat@um.ustka.pl
 • Urząd Gminy Ustka
  ul. Dunina 24
  tel. 59 814 60 44, tel./fax: 59 814 42 57
  e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl
 • Kapitanat Portu Ustka
  ul. Marynarki Polskiej 3
  tel. 59 814 44 30
 • Straż Graniczna Ustka
  ul. Marynarki Polskiej 5,
  tel. 59 815 53 00, 59 815 53 05
 • Urząd Celny
  ul. Marynarki Polskiej 2
  tel./fax: 59 814 46 37

Źródło powyższych informacji - Oficjalna strona Miasta Ustka.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021 r. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.ustka.info.pl nie odpowiada.