Ważne telefony i adresy

  • Pogotowie ratunkowe (w budynku Szpitala)
    ul. Mickiewicza 13, tel. 59 814 70 09 lub tel. 999
  • Komisariat Policji
    ul. Grunwaldzka 13,
    tel. alarmowy: 112 lub 997
  • Straż Pożarna
    ul. Bohaterów Westerplatte 1
    tel. 59 814 49 66 lub tel. 998
  • Centrum Koordynacyjnego WOPR w Sopocie (Nr ratunkowy nad wodą)
    tel. 601 100 100
  • Baza Morskich Ratowników
    ul. Marynarki Polskiej 3
    tel. 59 814 45 51
  • Straż Miejska
    ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
    tel. 59 814 67 61
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    tel. 59 843 17 08
  • Karetka Wodna: 597 226 082
  • Brzegowa Stacja Ratownictwa: 505 050 979

Źródło powyższych informacji - Oficjalna strona Miasta Ustka.
Ostatnia aktualizacja - listopad 2018. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.ustka.info.pl nie odpowiada.